• Prezes Śląskiego Związku Zapaśniczego Witold Ciemierz
  • I V-ce Prezes Śląskiego Związku Zapaśniczego Piotr Topolski
  • V-ce Prezes ds stylu klasycznego Ryszard Wolny
  • V-ce Prezes ds stylu wolnego  Zbigniew Jasiński
  • V-ce Prezes ds stylu wolnego kobiet Krzysztof Ołenczyn
  • V-ce Prezes ds sędziowskich Dariusz Bańczyk
  • Sekretarz Śląskiego Związku Zapaśniczego Jan Średniewski
  • Przewodniczący Rady Trenerów Andrzej Filak

Komisja Rewizyjna Śląskiego Związku Zapaśniczego

  • Przewodniczący Krzysztof Świtek
  • Sekretarz Włodzimierz Koriakowski
  • Członek Komisji Janusz Żurawski